Thursday, November 27, 2014

SINO NGA BA SI SUPREMO ANDRES BONIFACIO

Sarado ANG Embassy Seoul SA SA SA darating na linggo dahil Bonifacio Day.

Pero hindi na ITO ANG NAG-Inspire SA Aken ipost ITO.

Kung hindi ANG kwento NI Andres Bonifacio.

Kilala mo BA Siya?Sa pinakababa nito ay ang video na nagsasaad kung sino si Bonifacio. Pero bago iyon ito muna ang announcement ng Embassy.


[ANNOUNCEMENT • Notification]
Embassy to close on 30 November 2014 for Bonifacio Day  | 2014 년 November 30, the Embassy will be closed as' Bona Fish in five days.
SEOUL, 27 November 2014 - The Philippine Embassy will be closed to the public on Sunday, 30 November 2014 in the observance of Bonifacio Day
Bonifacio Day ("Kaarawan ni Bonifacio" in Filipino) is a national public holiday in the Philippines celebrating the birthday of one of the Philippines' greatest heroes, Andrés Bonifacio.
Born in 30 November 1863, Bonifacio is considered as the Father of the Philippine Revolution against Spanish colonisation. He, along with some others, started a movement known as the 'Katipunan' in 1892. The Katipunan was a secret revolutionary society that instigated military revolts against the Spanish colonisers.
____________________


November 30, 2014, the Embassy will be closed as' Bona Fish in five days.
November 27, 2014, Seoul - Korea to the Philippines embassy closed in on Sunday November 30, 2014, Bona Fish in five days.
Bonaficio Day-Make Bonaparte's Day (in Filipino "Kaarawan ni Bonifacio") is a Philippine national holiday to celebrate the birthday of the greatest heroes of Andrés Bonifacio in the Philippines.
In November 1863, considered the father of the Philippine Revolution which made the wake of independence from Spain was born and began a 30-day 'Katipunan' movement in 1892, and several other heroes. Katipunan movement was a secret revolutionary movement organized by inciting a military rebellion against the Spanish colonists.BA SA kwento Nainspire Ka Niya? Share ITO Lalo mo ng Embassy SA SA MGA May Balak magpunta Linggo (Nov. 30, 2014)
No comments:

Post a Comment