Wednesday, November 11, 2015

MGA PARAAN PARA MAKUHA ANG DEPARTURE GUARANTEE INSURANCE (TWIJIKUM/퇴직금) SA AIRPORT

MARAMI SA ATIN ANG GUSTONG MAKUHA ANG PERA GALING SA DEPARTURE GUARANTEE INSURANCE  (TWEJIKUM) SA AIRPORT NGUNIT HINDI ALAM KUNG ANO ANO ANG MAGIGING PROSESO NITO.

Maaring makuha ng mga dayuhang manggagawang papauwi na dahil matatapos na ang panahon sa pagtatrabaho, ang bayad mula sa Departure Guarantee Insurance sa airport kung nanaisin nila. Matapos nilang makalagpas sa Immigration Desk, makukuha na nila ang bayad mula sa insurance at pati ang pagpapalit ng pera (sa pera ng kanilang bansa) ay kabilang sa serbisyong ito. Ito ang Proseso ng aplikasyon.
1. Sa application sa pagkuha ng bayad mula sa insurance, kailangan piliin ang "pagbabayad sa airport" sa lista ng mga paraan ng pagtanggap ng bayad. Matapos isumite ang application form, ibibigay ng insurance company ang "pay order form" sa dayuhang manggagawa.
GUIDE TO BENEFITS - DEPARTURE GUARANTEE INSURANCE (TWIJIKUM - 퇴직금)
2. Sa mismong araw ng pag-uwi, kailangang dalhin ng dayuhang manggagawa ang kanyang pasaporte, ticket sa eroplano at pay order form para ibigay ang bayad mula sa insurance. Pumunta sa itinalagang currency exchange counter ng banko (KB, Shinhan, KEB, Woori Bank) sa departure area ng airport (Incheon, Gimpo, Gimhae) at saka i-submit ang pay order form. Matapos suriin ng bangko ang pasaporte at ticket sa eroplano, saka nila ibibigay ang "resibo sa pagpapalit ng pera".
APPROVED 2016 MINIMUM WAGE FOR SOUTH KOREA WORKERS

3. Matapos makalagpas ng dayuhang manggagawa sa immigration desk, kailangan nyang pumunta sa itinalagang currency exchange counter ng bangko sa duty free zone. Matapos isumite rito ang resibo para sa pagpapalit ng pera at pasaporte, ibibigay na sa kanya ang bayad mula sa departure guarantee insurance.Good luck sa mga pauwi na ng Pilipinas, nawa'y mas maging makabuluhan ang magiging resulta ng inyong pinaghirapan.PS: Kung gusto mong matuto mag-invest sa stock market or simply wants to learn how to manage your finances, drop me a message. Email me from the contact form.


PS2: Kung gusto mo ng libro on stock market at guide kung pano mag-invest dito, click mo ang link na ito at magregister: TRULY RICH CLUB


PS3: Gusto mong maprotektahan ang pamilya mo sa hospitalization? watch the video presentation here: http://bit.ly/protect-and-earn


PS4: Kung ikaw ay isang NETWORKER/NETWORK MARKETER, REAL ESTATE AGENT na hirap makabenta o makabuo ng team, click mo ang link na ito para matutunan mo ang tamang paraan para ikaw ay maturuan ng husto: http://bit.ly/learn-study-earn
1 comment: