About

Ang blog na ito ay ginawa ko para maging guide sa mga Pinoy na gustong pumunta sa Korea at para din sa mga nandito na.

Ang mga isusulat ko dito, kung hindi napulot ko sa ibang site o sa facebook, ay mga mahahalagang impormasyun na makakapagbigay ng ideya sa mga hindi pa nakakaalam tungkol sa trabaho dito.

Isa sa mga gusto kong maipaabot sa mga makakabasa ng blog na ito ay hindi lamang tungkol sa trabaho, kundi pati na rin sa kultura ng mga Koreano.

Maari ding mga kaganapan sa pang araw araw na pamumuhay hanggang sa mga activities na ginaganap na makakapagbigay ng karagdagang kaalaman at impormasyun.

Ang author ng blog na ito ay isang EPS worker na nagsimulang magtrabaho noong 2006, 3 years after, umuwi at muling nagbalik noong 2012.

Maraming mga kaganapan, mga masasaya hanggang sa mga malulungkot ang gusto kong ilathala para maipakita sa marami ang totoong nangyayari sa likod ng mga ngiti sa mga pictures na nakikita sa facebook at ibang social media.


WELCOME to my blog and enjoy reading.


Ako si Arwin at ito ang BLOG ko.
Kung meron kayong mga gustong iparating, o suhestiyon, pwede nyong ipost sa comment section o iemail ako sa arwin.img@gmail.com.
No comments:

Post a Comment