Saturday, October 13, 2012

ANG KWENTO NG ISANG EPS WORKER SA KOREA


Ako po ay isang EPS worker, magaanim na buwan na dito sa bansang Korea. Pangalawang pagkakataon ko na itong makapagtrabaho sa bansang ito o mas kilala kami sa tawag na ex-Korea.Itong ibabahagi ko po ay tungkol sa nangyari sa estado ng buhay pinansyal ko. Lahat naman po tayo, ang dahila kung kaya nandito sa malayong lugar na ito ay ang magkaroon naman ng mas magandang sweldo. Lahat din naman siguro ay inisip na pag nakatanggap na tayo ng sahod ay mag iipon tayo para pag-uwi ay di na kailangan bumalik pa at magpakahirap dito.