Saturday, November 28, 2015

PAANO MAG-APPLY SA BENEPISYO KAPAG NAAKSIDENTE HABANG NAGTATRABAHO SA KOREA

Kapag naaksidente ang dayuhang manggagawa habang nagtatrabaho at sa loob ng sojourn period, kailangan isulat sa application form para sa medical care ang pangalan ng dayuhang manggagawa, ang kanyang Alien Card Number, detalye ng aksidente, opinyon ng doktor at saka ito isumite sa Korea Worker's Compensation & Welfare Service (COMWEL).

Tuesday, November 17, 2015

EPS KOREA: HOW TO APPLY FOR DORMANT CLAIMS FOR EPS WORKERS

Me mga kababayan pa tayo from Korea na hindi pa nila nakuha ang kanilang insurances.Wednesday, November 11, 2015

ILAN PANG DAPAT MALAMAN TUNGKOL SA TWEJIKUM

Ito pa ang ilang karagdagang impormasyun ukol sa DEPARTURE GUARANTEE INSURANCE o TWIJIKUM.


MGA PARAAN PARA MAKUHA ANG DEPARTURE GUARANTEE INSURANCE (TWIJIKUM/퇴직금) SA AIRPORT

MARAMI SA ATIN ANG GUSTONG MAKUHA ANG PERA GALING SA DEPARTURE GUARANTEE INSURANCE  (TWEJIKUM) SA AIRPORT NGUNIT HINDI ALAM KUNG ANO ANO ANG MAGIGING PROSESO NITO.

Maaring makuha ng mga dayuhang manggagawang papauwi na dahil matatapos na ang panahon sa pagtatrabaho, ang bayad mula sa Departure Guarantee Insurance sa airport kung nanaisin nila. Matapos nilang makalagpas sa Immigration Desk, makukuha na nila ang bayad mula sa insurance at pati ang pagpapalit ng pera (sa pera ng kanilang bansa) ay kabilang sa serbisyong ito. Ito ang Proseso ng aplikasyon.