Tuesday, July 29, 2014

10th KLT PASSERS LISTIto ang listahan ng mga nakapasa sa 10th KLT.


Me mga sites ng alphabetical order of passers kagaya ng post ni kaibigang saranghae korea.
here's the link: http://www.saranghaekorea.com/p/list-of-passers-for-10th-korean.html


O yung dito mismo sa POEA.

ito naman yung link: http://poea.gov.ph/epstopik/10th%20TOPIK%20passers.pdf

Para mas madali nyong mahanap ang pangalan niyo, pagkabukas nyo ng link, pindutin ng sabay ang ctrl-f at itype ang inyong last name sa search box.Good luck!!

No comments:

Post a Comment