Sunday, June 14, 2015

MERS ADVISORY


 Source: Dr. Willie T. Ong's Facebook Page


Kaibigan, Paki-SHARE po itong Post ko, lalo na sa OFWs. Ang dasal natin ay hindi na umabot ang MERS-CoV sa Pilipinas. Kasi, maraming mahihirapang Pilipino kung mangyayari ito. God bless. - Doc Willie

MAG-INGAT SA MERS-CORONAVIRUS (Mers-CoV)
By Dr. Willie T. Ong (click nyo po ang name para maredirect kayo sa page ni Dr. Willie Ong)

NEWS:
1. South Korea: 14 na ang Patay Sa Mers-CoV
2. Pinoy Nurse: May Mers-CoV sa Saudi Arabia
Payo sa Publiko:
1. Kung kayo ay galing sa Saudi Arabia o South Korea, siguraduhing wala kayong sakit at wala kayong contact sa pasyenteng may Mers-Coronavirus bago kayo umuwi ng Pilipinas. Kung mayroon kayong contact sa pasyente, ipa
alam ito sa Immigration Office ng naturang bansa.
2. Kung kayo ay galing sa ibang bansa, maging tapat sa pag-sagot ng Health Checklist pag-dating sa bansa. Ilagay ang inyong address sa Pilipinas at cell-phone sa Health Checklist.
3. Kung kayo ay galing sa mga bansang ito at kayo ay nagkasakit sa Pilipinas, pumunta agad sa Government Hospital. Sabihin itong impormasyon sa doktor para magamot kayo ng tama at ma-proteksyonan ang inyong mahal sa buhay. Huwag mangamba. Libre ang gamutan at tutulungan nila kayo.
Ano Ang Mers-Cov?
Ang Middle East Respiratory Syndrome o Mers Coronavirus ay nadiskubre noong April 2012. Hindi pa tiyak kung saan ito nagmula. Karamihan ng kaso ay nasa Saudi Arabia, Qatar at South Korea, pero maraming bansa na ang naapektuhan nito.
Ang pinaniniwalaang paraan ng pagkalat nito ay ang pag-ubo o pagbahing kung saan naipapasa ang virus sa iba. Posible din makuha ang virus sa paghawak ng kamay.
Ang mga sintomas ng MERS Coronavirus ay ang lagnat, ubo na may plema, hirap sa paghinga, at pulmonya. Puwede din magkaroon ng kidney failure.
Kung ang isang tao ay mayroong sintomas nito at nanggaling siya sa isang lugar na may MERS Coronavirus, kailangan siyang pumunta sa isang malaking ospital para masuri. Matindi at seryoso ang sakit na ito.
Tips Para Iwas Sa Sakit:
1. Lumayo sa mga taong inuubo para hindi mahawa.
2. Huwag muna makipagkamay o humalik sa taong may ubo. Kumaway na lang.
3. Maghugas ng kamay palagi.
4. Puwedeng magbaon ng 70% alcohol o hand sanitizer para laging malinis ang kamay.
5. Puwedeng magsuot ng facemask kung nasa lugar na maraming tao.
6. Palakasin ang katawan. Kumain ng masustansya at matulog ng sapat.
Para sa Maysakit:
1. Kung kayo ay may sakit at inuubo, huwag munang pumasok sa trabaho o paaralan para hindi makahawa ng iba.
2. Magtungo sa ospital ng gobyerno para masuri.
Tumawag sa DOH Hotlines: 711-1001; 711-1002

No comments:

Post a Comment